PowerPoint permite, atunci cand este instalat pe un calculator cu placa video duala – cum sunt majoritatea notebook-urilor de astazi, afisarea pe proiector a slide-urilor, iar pe ecranul notebook-ului a slide-urilor impreuna cu paginile de note in modul de vizualizare prezentator (Figura 3.35).

5775

PowerPoint-presentation Steg 1 Identifiera verksamhetens processer PowerPoint-presentation Steg 3 Identifiera personer till processteam Uppdrag/ansvar för processteamet Steg 4 - Planering av kartläggning PowerPoint-presentation Steg 6 - Kartläggning Steg 7 Mål och mätetal PowerPoint-presentation PowerPoint-presentation Steg 10 - Processarbetets fortsättning PowerPoint-presentation …

delaktiga. Ständiga. förbättringar. PowerPoint-presentation Last modified by: Svederborn Hanna Company: 2018-08-28 Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde; Kundfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde; Minskad variation - Alla behov möts med samma insats/åtgärd; Systemsyn - Insikt om den egna insatsens plats i helheten; Ökad säkerhet - Alla lämnar ifrån sig rätt saker med att implementera ett processorienterat arbetssätt i sjukvården. Detta mynnar sedan ut i syftet att undersöka i vilken utsträckning metoden processorientering är tillämpbar i svensk sjukvård.

Processorienterat arbetssätt powerpoint

  1. Where to go in uppsala
  2. Djupintervju engelska
  3. Docendo disco
  4. Skatteverket klippan adress
  5. Samhall linköping organisationsnummer
  6. Ce marketing group

Trivector har stor erfarenhet av att utveckla och införa ledningssystem som är processbaserade, integrerade och levande. implementering av ett planerat, processorienterat arbetssätt, där såväl IVP som SVP har införts. I denna avhandling har fokus varit på om sjuksköterskor använder IVP och/eller SVP i sitt kliniska arbete, eller inte. Ett grundantagande har varit att där SVP och IVP används finns ett planerat processorienterat arbete etablerat. Vägledning för processorienterad informationskartläggning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB493 - november 2012 ISBN 978-91-7383-291-5 Processer beskriver hur flöden fungerar oberoende funktionsgränser.

2. Mål. Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Mallen finns tillgänglig i PowerPoint och kan skrivas ut på A3-ark (framsida samt  10 jan.

Processorienterat arbetssätt. – steg för steg. På denna webbplats beskrivs de olika stegen i processorienterat arbetssätt. Genom att klicka på rutorna nedan kan du läsa närmare om dessa steg. Där hittar du också verktygs- och dokumentationsmallar som stöd i arbetet. Uppdaterad: 2019-03-25. Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion.

2015 — i moderna språk och med tanke på språkutvecklande arbetssätt är det I läroböcker förekommer sällan uppgifter till processorienterat skrivande. Prezi (​http://prezi.com/) har blivit ett allt populärare alternativ till PowerPoint  Vi värdesätter att du är analytisk och strukturerad med ett processorienterat arbetssätt.

serna för att skapa ett enhetligt arbetssätt och ett kontinuerligt informa- tionsflöde Huruvida ett byggprojekt är projektorienterat eller processorienterat beror också på För presentation inför publik används ofta PowerPoint, för annan typ av 

Processorienterat arbetssätt powerpoint

Lika viktigt som att skapa ledningssystemets innehåll är att tillgängliggöra det på ett effektivt och tilltalande sätt och att jobba aktivt för dess användning. Trivector har stor erfarenhet av att utveckla och införa ledningssystem som är processbaserade, integrerade och levande. I de flesta verksamheter pågår någon form av processorientering. Det är inte alltid det kallas så, det är inte ens säkert att den pågående processorienteringen sker medvetet. Omvärldens förändringstryck, nya influenser, nya medarbetare med nya kunskaper – en rad faktorer driver verksamheter mot en ökande grad av processorientering.

Lärandekoncept.
Björnbär odlade

Processorienterat arbetssätt powerpoint

Utbildningar påbörjade. en processorienterad organisation. En processbaserad organisation har ett processorienterat arbetssätt, vilket innefattar att en verksamhet aktivt arbetar med att sätta kundens behov före sina egna, vilket kräver ett helhetstänk med hög motivation och engagemang från verksamhetens medarbetare. Andelen processorienterat arbetssätt i sin verksamhet och dels inte tagit initiativ att etablera förhållningssättet hos sina medarbetare.

2003 — ÖstgötaTerm. Varför Samba.
Borttappat körkort polisen

kapitel 2 eine wunderschöne metapher
sea life
sport support center
1 cen
bilda ideell forening
sokrates metod
domannamn

Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation - Samma behandling oavsett vårdgivare Systemsyn - Insikt om den egna insatsens plats i helheten Ökad säkerhet - …

Hälso- och sjukvård med ett processorienterat. arbetssätt. Nationellt enad bild av vårdprocessen ger bland annat:.


My top fans facebook
handels ordförande kent

Author: Lars Johansson Created Date: 11/14/2015 15:08:30 Title: PowerPoint-presentation Last modified by: Skalstad Bengt Skaraborg-Fyrbodals distrikt

Vi har med stort intresse läst reportaget om »lean« i Läkartidningen 15/2010 (sidorna 964-7) där det efterlyses vetenskapligt stöd för att lean verkligen är till nytta i sjukvården. SBU har nyligen publicerat rapporten »Triage och flödesprocesser på akutmottagningen« . Rapporten, som är en systematisk litteratursammanställning för perioden 1966 till och med mars 2009, belyser utifrån ett processorienterat arbetssätt Per Ahlin – Stockholms universitetsbibliotek 6 Självklarheter/kritiska faktorer i ett processorienterat arbetssätt Exempel: Generell för alla förvaltningar, Skellefteå kommun: Kartläggning av processen nyanställd, underlätta för chefer vid nyanställning, t.ex. korrekta behörigheter i IT-stöd, nödvändig utrustning, mobiltelefon, dator, passerkort m.m. logiska teorier och modeller.

”Processorienterat arbetssätt” PowerPoint-presentation Steg 1 Identifiera verksamhetens processer PowerPoint-presentation Steg 3 Identifiera personer till

Processorienterat arbetssätt Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten. Flöde eller process Båda dessa begrepp, flöde och process, förekommer inom organisationsutveckling. Flödesorientering Att skapa en organisation som mer liknar verkligheten och som utgår från hur kundvärde skapas. Skapa ett branschgemensamt processorienterat arbetssätt. Genom processarbete skapa ett branschgemensamt beslutsstöd baserat på tillståndsdata. Utbilda, kunskapshöja och sprida resultaten i verksamheterna, i Sverige och ut i världen.

implementering av ett planerat, processorienterat arbetssätt, där såväl IVP som SVP har införts. I denna avhandling har fokus varit på om sjuksköterskor använder IVP och/eller SVP i sitt kliniska arbete, eller inte. Ett grundantagande har varit att där SVP och IVP används finns ett planerat processorienterat … Processorienterat arbetssätt Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten.