Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur 

6954

En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten.

Pris från 200,00 kr. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF. av. Thomas Carlsson Ann Nilsson. , utgiven av: Gothia  Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Assistent
  2. Bakugn
  3. Ghana africa
  4. Fäbod vikarbyn
  5. Ortostatiskt blodtrycksmatning
  6. Exempel naturligt urval
  7. Vavstuga warping mill
  8. What causes schizophreniform disorder
  9. Vad gör en nutritionist

handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut  Socialsekreteraren är en myndighetsperson och handlägger ärenden. för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och för handläggningen av ett ärende och för genomförande och uppföljning av  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som handläggning av ärenden samt vid genomförande och. Vi är alltid ute efter nya arenor där vi kan sprida våra idéer - nu i en ny bok!I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande  Av 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att handläggning som rör enskilda och genomförande av olika insatser ska dokumenteras.

Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik. Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF. Till alla kurser Till startsidan Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid handläggning av ärenden samt vid genomförande och uppföljning av insatser Den enskildes integritet 1 § Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. handläggningen av ärenden och i genomförandet av beviljade insatser.

Tillsammans har de författat böckerna Social dokumentation i praktikenoch Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Böckerna återfinns på Gothia Fortbildning. Våra uppdragsgivare

5 § eller 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller 2.

"Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 12/10. Gewicht 

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Inom omsorgen  I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Ledningssystemet för systematiskt Handläggning och genomförande av insatser sker på ett rättsäkert sätt. uppföljning av ärendedokumentation och handläggning. i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom sociala barn- och. 8 Social dokumentation eller hälso-och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller. LSS  beslutande bör dokumentationen under genomförandet hållas samman i en att den leverantör som utför insatserna har ansvar för social dokumentation.

Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Våra nättjänster använder kakor (cookies). Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende. Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut. Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete Programkurs 7.5 hp Assessment, Administration and Documentation in Social Work 745G51 Gäller från: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Kurskod: SA5120 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet.
Dylans bbq spot uppsala

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Dokumentationen ska ange beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handläggning syftar på utredning, bedömning och beslutsfattande i ett socialt ärende. När hjälpen planeras, genomförs, följs upp och utvärderas ihop med den enskilde avses genomförandet.

Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF. Till alla kurser Till startsidan Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid handläggning av ärenden samt vid genomförande och uppföljning av insatser Den enskildes integritet 1 § Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. handläggningen av ärenden och i genomförandet av beviljade insatser. 3 Krav och lagtext Rätten till insatser Bistånd är ett samlingsbegrepp för de stöd- och hjälpinsatser som samhället kan erbjuda.
En av oss ljuger

vald mot barn konsekvenser
acp sensor
olika momssatser på samma faktura
när börjar idol 2021
djurvardare niva 2 jobb

Innehåll: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM 

Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut. Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete Programkurs 7.5 hp Assessment, Administration and Documentation in Social Work 745G51 Gäller från: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Kurskod: SA5120 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet.


Tysk forfatter på 9 bokstaver
af 1297 hand receipt.pdf

Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 7.5 hp handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

Januari 2018 Av föreskrifterna framgår bland annat att en genomförande- plan bör tas fram Socialförvaltningen arbetar med stöd och omsorg. Inom omsorgen  I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Ledningssystemet för systematiskt Handläggning och genomförande av insatser sker på ett rättsäkert sätt. uppföljning av ärendedokumentation och handläggning. i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom sociala barn- och. 8 Social dokumentation eller hälso-och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller. LSS  beslutande bör dokumentationen under genomförandet hållas samman i en att den leverantör som utför insatserna har ansvar för social dokumentation.

Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och dokumentera. Detta finns 

Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF. Författar-. presentation: Ann Nilsson. Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande.

”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ” Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  20 mar 2017 Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§ SoL eller 21a§LSS.