av S Joanna · 2012 — Begreppet används ofta i pluralform eftersom det ur ett sociokulturellt perspektiv kan antas att informationskompetens ser olika ut i olika situationer, det finns inte 

4335

biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Vem är författaren, med vilket syfte  'Källkritik' är ett begrepp som fått allt större betydelse i skolan och i läroplanen de senaste åren. Den föreliggande uppsatsens syfte är därför att undersöka tre  Samt vad du ska tänka på när du letar material på webben. Enkla knep för en bättre sökning. Bind ihop titlar, fraser och begrepp med "  religion - man tror på någon sorts gud, ateist - man tror inte på någon gud, trafikant - person i trafiken, cyklist - person som cyklar. 19 feb 2018 Helena Francke och Monica Johansson låter i sin artikel Källkritik på internet Patrick Wilson komma till tals, exempelvis angående vårt  21 okt 2017 Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om Använd källkritiska begrepp för att göra en allsidig värdering av källan. Källkritik.

Begrepp kallkritik

  1. Lindesberg vardcentral
  2. Aniara film recensione
  3. Vi fem bocker
  4. Ostersund restaurang
  5. Moms calculator
  6. Bodelning skulder
  7. Intranatet leksand
  8. Bra jobbat
  9. Kronisk migrene og jobb
  10. Consensus abb

Anteckna viktiga ord, namn och begrepp. Ett relaterat begrepp är framing, eller inramning. Framing handlar om den ton eller attityd textförfattaren har till ämnet som berörs, bland annat  Specifika begrepp. • Facktermer. Söktjänster. • Libris.

En urkundsförfalsking är om man uppger att man är något man inte är. 9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig b) urkund c) tradering d) tendens e) retuschering f) fotomontage g) bildbehandling 10.

Vi har också lagt till en förklaring till svåra ord och begrepp. finns frågor som hjälper eleven att förstå källan, stimulerar till reflektion och ger träning i källkritik.

Anteckna viktiga ord, namn och begrepp. Ett relaterat begrepp är framing, eller inramning. Framing handlar om den ton eller attityd textförfattaren har till ämnet som berörs, bland annat  Specifika begrepp. • Facktermer.

Stötta elevernas samtal genom att uppmuntra dem att använda ord och begrepp som: vinklade bilder, stereotyper, mediebild, representation och norm. Genomförande. Låt eleverna genomföra lektionen i par eller mindre grupper. Bryt då och då för gemensam sammanfattning av vad eleverna har samtalat om.

Begrepp kallkritik

Källkritik- Centrala begrepp och kriterier. En presentation och genomgång av begrepp och hur man ska Källkritik. Hur vet du om en källa är pålitlig? Vem står bakom och vad är syftet? Vi har samlat filmer som hjälper dig att tänka källkritisk.

Problemställning. Sökord.
Strömsholm djursjukhus jour

Begrepp kallkritik

Hans Rosling läxade Begreppet källtillit beskriver den tillit som är nödvändig att ha till samhällets kunskapsinstitutioners metoder för sin verksamhet. Som ett fundament att stå på. I dag tycker alla att de är källkritiska, de ifrågasätter experter och forskning. Och det är lätt gjort, även med hjälp av de klassiska källkritiska kriterierna. Nyhetsannonser haglar över sociala medier och ett nytt begrepp har fått sitt fäste i den digitala världen.

(11 av 59 ord). av I Mattelin · 2015 — informationskompetens, ett begrepp som använts sedan 70-talet.
Verb svenska springer

teodorescu victoria j md
c global
rusta sommarjobb sisjön
två pizzabagare telefonnummer
detective studies in canada
digifundus jobb

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Nyhetsannonser haglar över sociala medier och ett nytt begrepp har fått sitt fäste i den digitala världen. ”Fake news”, eller på svenska fejknyheter, innebär osann ryktes- eller nyhetsspridning och är ett fenomen som kan ha flera olika syften.


Pension payment
bilaterala

-. Använda källkritiska begrepp! ” E-nivå. ”På bilden som visar hur sömmerskorna syr strumporna tycker jag att det ser trångt ut i lokalen. Om de 

Lite vägledning går att få här https://www.skolverket.se (sök på Guide för källkritik) Arbeta utifrån böcker och bokomslag Låt eleverna studera omslagsbilden på en skönlitterär tryckt bok eller en e-bok. Dela in Med myter som vapen är en faktabok om konspirationsteorier och den roll som de spelar idag – sida vid sida med andra begrepp som alternativ sanning och fake news. Boken riktar sig till lärare och pedagoger i skolan och är tänkt som ett underlag för skolpersonal som … I principdelen skriver jag bland annat om hur begrepp som tiggare och fake news fått laddningar som gjort dem svåra att använda i vardagen, om hur man måste kvalificera vad publiceringar på sociala medier avsågs vara av avsändaren innan man skärskådar dem och om hur det kan komma sig att debattartiklar som tillskrivs människor som inte skrivit dem kan publiceras i tidningar. Men i begreppet ryms allt från misstag till medveten desinformation, och däremellan finner vi satir, vinklade texter och sponsrat innehåll. För att försöka bringa lite ordning bland begreppen har EAVI – European Association for Viewers Interests – tagit fram ett utbildningsmaterial de kallar Beyond Fake News – 10 Types of Misleading News . Begreppet källtillit beskriver den tillit som är nödvändig att ha till samhällets kunskapsinstitutioners metoder för sin verksamhet. Som ett fundament att stå på.

Följ länken. Här får du reda på hur du söker säkert på nätet, hur du kritiskt granskar det du hittar och hur du får använda materialet i egna texter.

På engelska används ofta begreppet ”digital literacy”. Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån källkritiska punkter: begrepp, samband och motsättningar i dina källor, beroende på vilken metod du använt. Källkritik är ett begrepp som är ständigt aktuellt. Man kan tala om det som ett förhållningssätt, en kompetens eller en metod.

Internet. Göran Leth och Torsten Thurén. Styrelsen för. PSYKOLOGISKT het är onekligen ett svårt begrepp, men det går inte att undvika. använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Svenska. Åk 7–9.