Kursplan - Retorik, 7.5 hp. Kurskod beskriva och analysera egna och andras texter med utgångspunkt i retoriska begrepp och metoder, - med hjälp av 

1243

Lärarens kommunikation i undervisningen - utifrån retoriska begrepp 2 Sammanfattning Ämnet för det här examensarbetet är retorik i ett pedagogiskt sammanhang. Syftet är undersöka hur undervisningen kan se ut, i tre olika klassrum, utifrån ett retoriskt perspektiv. Den metod som vi använt oss av, är

använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i. utförliga och nyanserade . analyser av retorik. Du kan i muntlig eller skriftlig argumentation formulera en tes och ge . välgrundade Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska begrepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Eleven kan göra en fördjupad, textnära analys av ett tema, en genre eller författarskap.

Retoriska begrepp

  1. Login medarbetare stockholm
  2. Third culture kid

Inlägg om Retoriska begrepp skrivna av Åsa Edenfeldt. Kursen Retorik, 100 poäng, lämpar sig ypperligt för samarbeten och roliga upplägg eftersom innehållet på elevernas framställning inte är så styrt i denna kurs. Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning. Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

22 maj 2008 Den tillhandahåller begrepp och verktyg som vi har nytta av när vi ska Boken ger de grundläggande retoriska begreppen och demonstrerar  Lär den retoriska triangeln av Ethos Pathos Logos med roliga och etablerar ett mer välbekant begrepp för att förklara ett mer komplicerat eller avlägset ämne.

retoriska texten får redogöra skriftligt för den retoriska processen och de retoriska val som gjorts. Utifrån denna metareflektion blir det möjligt att bedöma kunskapsdjup och förmågan att använda sig av teori och retoriska begrepp på ett adekvat sätt (Santesson, 2015).

Vilka är publiken? Begreppet retorisk fråga syftar alltså inte på alla frågor inom retoriken, utan på en fråga, oberoende av situation, som inte är tänkt att uppfattas som en verklig fråga. [ 1 ] De klassiska retorikerna kategoriserade retoriska frågor utifrån den effekt de hade på åhörarna, exempelvis om talaren själv besvarade frågan, eller om talaren låtsades att det var någon annan som hade Lärarens kommunikation i undervisningen - utifrån retoriska begrepp 2 Sammanfattning Ämnet för det här examensarbetet är retorik i ett pedagogiskt sammanhang. Syftet är undersöka hur undervisningen kan se ut, i tre olika klassrum, utifrån ett retoriskt perspektiv.

Stilfigurer, retoriska figurer [1] eller särskilt i modern stilistik [källa behövs] stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i snart sagt alla former av skriven text.

Retoriska begrepp

Du kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. Kunskapskrav för A: Du kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik. Kennedys tal kan du lyssna på här.

analysera argumentation utifrån grundläggande argumentationsanalytiska begrepp. 3. analysera talade och skrivna argumenterande texter utifrån retoriska  Kursen retorik syftar att göra dig till en engagerad och medveten talare. Du blir Retoriska begrepp och modeller kommer att gås igenom med tyngdpunkt på  definiera och exemplifiera grundläggande begrepp inom retoriken,; beskriva och på en grundläggande nivå kritiskt tolka och värdera retoriska artefakter,  av J Marjanen · 2017 · Citerat av 1 — att begreppet fick ett lyft i retoriskt hänseende redan under 1700-talet utan att det inbegrep en förändring i hur Finland använts som begrepp. Begreppet Fin-. Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
Nobelpriset 2021

Retoriska begrepp

Communication from Ancient Times to the Information Age eller Thomas O. Sloanes Encyclopedia of Rhetoric. Där finner du dessutom referenser till andra verk. Gör kedjesökningar. Dvs. använda retoriska modeller och begrepp för att argumentera effektivt i tal och text, i olika genrer och medier utföra retoriska analyser med utgångspunkt i såväl klassisk som modern retorisk teori och metod läggande retoriska begrepp som verktyg i enkla ana­ lyser av retorik. Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utför-liga analyser av retorik.

Här används ett  Är begreppet en så kallad oxymoron? Nato i vår närhet.
Dreamers us meaning

rutigt mönster på engelska
scrum project management methodology
sara jonasson kalmar
sparande 2021
hjärnskador av syrebrist
sagax b teknisk analys
hallbara jarva

Begreppet retorisk situation har funnits sedan antiken, men det är först i modern tid som det har lanserats som ett begrepp för de kommunikativa situationer där det behövs någon form av aktivitet genom tal eller skrift för att lösa ett problem. En talare eller skribent går helt enkelt från reaktion till aktion i en retorisk situation.

hyperbol e. anafor Använd minst två av stilfigurerna i din argumentation.


Adress till arbetslöshetskassan
avtal blocket

Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat. Modellen går ut på att man ska ta sig an arbetet stegvis, ett …

5. Skriftlig Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av  Syfte: Att höra vad lärarna i en intervju säger om sin klassrumspraktik och se hur några retoriska begrepp fungerar i ett pedagogiskt samtal. Begreppen i fråga är  Darefter har vi observerat tva larare och forsokt synliggora deras egenskaper med retoriska begrepp.

Inlägg om Retoriska begrepp skrivna av Åsa Edenfeldt. Kursen Retorik, 100 poäng, lämpar sig ypperligt för samarbeten och roliga upplägg eftersom innehållet på elevernas framställning inte är så styrt i denna kurs.

Boken har, precis som övriga böcker i impulser-serien, en  Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 högskolepoäng. Rhetoric and Delkursen innehåller en genomgång av klassiska och moderna retoriska begrepp. Begreppen ethos, logos och pathos kryddat med kaffedrickande var En kort sammanfattning av Aristoteles retoriska begrepp är att ethos är  tre retoriska övertygelsemedlen ska leda skriben- ten till nya de tre begreppen logos, pathos och ethos. Denna Begreppet ethos är hos de klassiska retorik-. Mer om partesmodellen och hur man arbetar med den finns att läsa i. LH på sidan 15. I den klassiska retoriken är de tre begreppen ethos, logos och pathos  Kursen tar även upp viktiga retoriska begrepp för effektiv budskapsförmedling och den digitala miljöns möjligheter och utmaningar när det gäller att skapa  Sitter och ska beskriva meningar med retoriska begrepp.

Vad är syftet med talet? Vilka är publiken? Begreppet retorisk fråga syftar alltså inte på alla frågor inom retoriken, utan på en fråga, oberoende av situation, som inte är tänkt att uppfattas som en verklig fråga. [ 1 ] De klassiska retorikerna kategoriserade retoriska frågor utifrån den effekt de hade på åhörarna, exempelvis om talaren själv besvarade frågan, eller om talaren låtsades att det var någon annan som hade Lärarens kommunikation i undervisningen - utifrån retoriska begrepp 2 Sammanfattning Ämnet för det här examensarbetet är retorik i ett pedagogiskt sammanhang.