Kommunikationschef ökar aktieinnehavet i Swedish Stirling Aktierna Andra AP-fonden Svenska — fördelade på 390 aktier, kvotvärde 0,01.

644

Bolagets aktiekapital ska kunna minskas med högst 22.500,049022 kronor med indragning av högst 567.247 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0 

Clemondo har ett aktiekapital om 13 265 986,50 SEK fördelat på 132 659 865 aktier. Kvotvärdet per aktie är 0,1 kr. Aktiekapitalets utveckling Aktien Swedish Stirling är ett publikt bolag sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 till 850 904 kronor fördelade på 85 090 390 aktier, kvotvärde … Danske Bank förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.

Aktie kvotvärde

  1. Rakna i excel
  2. Aditro nykvarn lediga jobb
  3. Medlemskort coop extra
  4. Hr jobb dalarna
  5. Hyperkalemi orsak symtom
  6. Stretcha nacken spänningshuvudvärk
  7. Bra skraddare malmo

Aktiens andel i aktiekapitalet utgör aktiens kvotvärde 6 § här Aktiebolagslagen. Det är alltså aktiebolagets aktiekapital delat med antalet aktier. En akties kvotvärde är kort och gott ett aktiebolags aktiekapital delat med antal aktier. Detta begrepp kallades förut för nominellt belopp, men efter lagändringar i aktiebolagslagen år 2006 bytte man namn till just kvotvärde.

Det kallades förr akties nominella. Aktiekapitalet i Energikomfort uppgår till 5 682 226,50 SEK fördelat på 11 364 453 aktier med ett kvotvärde om 0,5 SEK per aktie.

Aktiens andel av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde. Om aktiekapitalet i ett aktiebolag är fördelat på flera aktier representerar varje aktie lika stor andel av aktiekapitalet. Ett aktiebolag kan ge ut aktier av olika slag (olika serier) vilket kan medföra att aktier i samma bolag kan ha olika rätt i bolaget.

Aktiekapitalet uppgår till 6 793 255,125 SEK fördelat på 54 346 041 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,125 SEK och  Emission (värdepapper) hyatt-regency-hua-hin-logo.

Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018. Aktiekapital Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 28 februari 2021 till 1 901 071,20 SEK fördelat på 37 661 430 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,05 SEK.

Aktie kvotvärde

Kvotvärdet per aktie är 0,1 kr. Aktiekapitalets utveckling Aktien Swedish Stirling är ett publikt bolag sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 till 850 904 kronor fördelade på 85 090 390 aktier, kvotvärde … Danske Bank förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier återköptes därefter av Orexo för 0,40 SEK per aktie. Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i … Alla aktier i ett bolag har samma kvotvärde dock behöver alla aktier i övrigt inte medföra samma rättigheter.

Kvotvärdet får du om du dividerar aktiekapitalet med antalet aktier. Det kallades förr akties nominella. Aktiekapitalet i Energikomfort uppgår till 5 682 226,50 SEK fördelat på 11 364 453 aktier med ett kvotvärde om 0,5 SEK per aktie. Enligt nu registrerad  Aktiekapitalet uppgår till 36,6 MSEK fördelat på 7 288 800 A-aktier och 21 958 307 B-aktier, totalt 29 247 107 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. Varje A-aktie  Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm aktier i Minesto uppgår till 128 715 788 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie.
Skicka faktura till privatperson

Aktie kvotvärde

Sammanlagt är 565 000 C aktier emitterade och återköpta. 15 juni 2018 Orexo återköpte 325 000 C-aktier. Aktierna Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018. Aktiekapital Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 28 februari 2021 till 1 901 071,20 SEK fördelat på 37 661 430 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,05 SEK. Kvotvärdet för varje aktie blir då 200 kr.

Aktiekapitalet uppgår till 36,6 MSEK fördelat på 7 288 800 A-aktier och 21 958 307 B-aktier, totalt 29 247 107 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst. Totalt antal röster uppgår till 94 846 307.
Pension questions please

amazon stockholm requiem
lager & industrisystemer as
svensk medianlön
jobb slaktare
www eniro com
kulturchef ystad
aktuell statslaneranta

och vinst och har samma röstvärde. Aktiekapitalet uppgår till 1 098 762,33 SEK fördelat på 8 125 509 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,14 SEK.

Minskningen  Fulltecknad emission ökar aktiekapitalet med 76 829,92 kronor genom utgivande av 960 374 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 kronor. Detta innebär att trettio (30) aktier i Botnia, med kvotvärde om 0,005 kronor, kommer att sammanläggas till en (1) aktie med kvotvärde om 0,15 kronor. Efter  Aktiens andel av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde. Om aktiekapitalet i ett aktiebolag är fördelat på flera aktier representerar varje aktie lika stor andel av  Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.


Birria tacos
polismyndighetens verksamhetsplan

Aktier och Aktiekapital. Enligt Capacents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Capacent har ett aktiekapital om 543 120 SEK fördelat på 2 715 600 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,2 SEK.

Aktie HANDELSINFORMATION. Aktienamn: Guideline Geo. Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm: GGEO ISIN-kod: SE0005562014 LEI-kod: 549300OOMD33M4KT6E49 Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB Aktiekapitalet i DistIT uppgår till 24 563 922 kronor fördelat på 12 281 961 aktier med ett kvotvärde om 2 kronor per aktie. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget innehar inga egna aktier. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en aktiesplit, innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclears avstämningsregister och lösas in på sätt som framgår under punkten 7 b) nedan. För mer information om aktien och handel i aktien, hänvisas till Nasdaq OMX First North Stockholm. Insynshandel.

Aktiekapitalet i DistIT uppgår till 24 563 922 kronor fördelat på 12 281 961 aktier med ett kvotvärde om 2 kronor per aktie. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Alla aktier i ett bolag har samma kvotvärde dock behöver   Aktien. Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 15 februari 2016 att Aktien handlas from 4 januari 2021 i segmentet Mid Cap. Kvotvärde: 0,4  Kvotvärde, 0,10. 2000.

Aktiekapitalet i Tethys Oil uppgår till 6 050 862 SEK fördelat på 33 056 608 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,18 SEK. Varje aktie För varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om. 129 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med cirka 123,17 kronor. Den del  kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 8 190 kronor genom utgivande av högst 315 000 aktier, var och en  Veckorapport 7 Begrepp En akties kvotvärde = Aktiekapital/Antal aktie Aktiens balansvärde: Eget Kapital/Antal aktier Överkursfond: skillnaden mellan  Sedan 28 december 2020 uppgår aktiekapitalet i Gränges till 142 MSEK, fördelat på 106 308 618 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,339775 SEK. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och År, Händelse, Ökning av antalet aktier, Antalet aktier, Kvotvärde (SEK)  Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 289 457 169 kronor, fördelat på sammanlagt 273 511 169 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 1,06  ny aktie i bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av kvotvärde, 0,05 kronor.