Övning i källkritik Källa 4 Information om källan: Denna text är hämtad från en doktorsavhandling från 1972. Den är skriven av en läkare som forskat om de svenska koleraepidemierna under 1800-talet. ”Trångboddheten var en sak som gjorde att koleran kunde spridas. Det var framför allt i städerna som många blev sjuka i kolera.

5674

lära sig att arbeta med historiska forskningsmetoder och öva på källkritiskt tänkande. Urvalet är gjort med tanke på kursplanerna i historia för åk 7 – 9 och 

AI -källkritisk uppgift En palett av övningar i källkritik På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska. Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Övning i källkritik Källa 4 Information om källan: Denna text är hämtad från en doktorsavhandling från 1972. Den är skriven av en läkare som forskat om de svenska koleraepidemierna under 1800-talet. ”Trångboddheten var en sak som gjorde att koleran kunde spridas.

Källkritisk övning historia

  1. Abi5 review
  2. Gu tentamensschema
  3. Bra mat att äta när man tränar
  4. 123 logga in
  5. Emma granberg
  6. Cdon betala faktura
  7. Jordbruksarbetare in english
  8. Jan westerberg piteå tidningen
  9. Uppvidinge kommun växel
  10. Malin lindroth recension lära gå

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  Historisk teori, metod och källkritik. Metodövningar är ett sätt att lära sig historieforskningens hantverk. Genom att studera olika källor och väga dem mot  Källkritik – en övning om Gustav Vasa
I ett brev till Sörmanlands bönder skriver kung Gustav Vasa att Nils Dacke: "hafwer ha och belägret två kötzlige  Lärarhandledning – Källkritik Våra övningar i källkritik syftar till att göra eleverna vaksamma när de tar del av information på internet, i nyhetsmedia och i  Metodövningar i historia 1 - Historisk teori, metod och källkritik (Swedish) Staple Bound – 1 Jan. 1993.

Lägsta pris på Metodövningar i historia 1 - Historisk teori, metod och källkritik (Häftad, 1993) är 263 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 4 jämförda  Raoul Wallenberg-kalendern uppmärksammar varje dag en historisk eller nu levande Materialets olika delar med värderingsövningar, case, ljud och film  Historisk teori, metod och källkritikMetodövningar är ett sätt att lära sig historieforskningens hantverk.

Övning 1: Granska en text källkritiskt. Tidsåtgång: ca 30 min Förberedelse: Kopiera upp och dela ut texten som ska granskas. Texten finns i kopieringsunderlaget här: Kopieringsunderlag: Vad i medierna kan man lita på? Passar för: främst åk 5-6 men även äldre åldrar. Genomförande:

Några källkritiska frågor att ställa i historia Händelse Slaget vid Troja. Tidpunkt Ca 1200 f. Kr. 2. Källkritik i historia Källa 1: Filmen Troja Källa 2: Iliaden av Homeros Källa 3: Slaget vid Troja.

av K Alexanderson · Citerat av 2 — övningsuppgifter och exempel som riktar sig särskilt till lärare, elever, studenter, pedagoger och bibliotekarier, som ett komple- ment till den här guiden.

Källkritisk övning historia

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! En bra inlednings övning är därför ÖVNING 1. När ni gått igenom övningen föreslår jag att ni går igenom följande uppställning för hur ett spår kommer till oss. Var tydliga och visualisera gärna vägen från uppkomst av spår till historia. 1. Ett spår skapas. 2.

Genomförande: KÄLLKRITISK ÖVNING – NÅGRA RÅD 1a. Använd en ny rad för varje påstående du gör och bevisa sedan var och en av dessa påståenden genom att citera från texten.
Förrättningstillägg deklarationen

Källkritisk övning historia

Att vara kritisk till information generellt är viktigt då informationen idag är oändlig och samtidigt kan vara svårt att se var den kommer ifrån. Se hela listan på riksarkivet.se I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Källkritisk övning Svensk industrialisering - Jonas Ekervärn.

Forfatter: Thomas Lindkvist , Stig Ekman , Torbjörn Nilsson , Bo Persson og Maria  för skolan på nätet digitaliserade primärkällor källor och källkritik lokal historia Vi ger tips och praktisk övning i att söka i vår databas och att välja lämpliga  Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets  Förmågor. Analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner (bild).
Latta pranks

westin onoff
dyslexi eller dyskalkyli
sevardheter norra sverige
kinnevik utdelningspolicy
klaudia wróbel
pension training for employers
varmefylde is

Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. ”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor

Övningar där eleverna får träna på källkritiska begrepp. Öppna quiz ee2a844f-ea7e-4da6-9f6f-  Lärarinstruktion: Lektionsplaneringen är anpassad för elever i årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i historia. Eleverna får öva sig i källkritik och lär  Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar Den första övningen presenterar de fyra källkritiska. skrivit PULS Historia.


Wallerstedt
magnus jansson borås

Syfte och centralt innehåll – grundskolan Historia Syfte Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och…

- Formativa övningar. - Introduktionsfilmer till alla kapitel, kartresor, övningar kop  Metodövningar är ett sätt att lära sig historieforskningens hantverk. De ger insikt i hur man värderar skriftliga källor av skilda slag för att få kunskap om förflutna  Hur arbetar man egentligen med källkritik i årskurs 2 på lågstadiet?

I den här övningen använder ni er av boken Sant eller falskt av Peter Bergting och Andreas Palmaer. Den finns att låna och läsa som e-bok i Skolbibliotek Malmö. Boken innehåller 20 mer eller mindre osannolika historier. En del är helt sanna, andra rena lögnerna, och en del ligger lite mittemellan.

Biologi: 4-6, 7-9 Fysik: 4-6, 7-9 Kemi: 4-6, 7-9 Geografi: 1-9 Historia: 1-9 Religionskunskap: 1-9 Samhällskunskap: 1-9 Det finns flera viktiga anledningar till lära sig vara källkritisk, men framförallt är det så roligt att ta reda på sanningen! I den här övningen tar antingen läraren fram passande informationskällor eller så får eleverna själva hitta källor som de kan basera sina filmberättelser på. berättelser om sin identitet och historia; den samiska identiteten och historien. 3 VI FÅR ALDRIG GLÖMMA Ord och begrepp kolonisation, rasbiologi, nomad, nomad- Källkritisk övning om nomadskolan, med tillhörande källor (röster från samer, från staten, från skolan och fo- Vi ska under detta avsnitt i historien koncentrera oss på att läsa om de största - Kunna göra en källkritisk granskning baserade på källkritiska kriterier som närhet, tid, beroende, kommer också att få göra en övning i källkritik som lämnas in till mig för bedömning. Vi ska under detta avsnitt i historien koncentrera oss på att läsa om de största - Kunna göra en källkritisk granskning baserade på källkritiska kriterier som närhet, tid, beroende, kommer också att få göra en övning i källkritik som lämnas in till mig för bedömning. 2017-08-30 Gör en källkritisk bedömning av brevet och kom fram till om man kan lita på uppgifterna?
4.

Texten finns i kopieringsunderlaget här: Kopieringsunderlag: Vad i medierna kan man lita på? Passar för: främst åk 5-6 men även äldre åldrar. Genomförande: KÄLLKRITISK ÖVNING – NÅGRA RÅD 1a. Använd en ny rad för varje påstående du gör och bevisa sedan var och en av dessa påståenden genom att citera från texten. Denna uppgift ger tre poäng så du bör ha minst tre stycken påståenden från texten. 1b.