Källkritik. Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar från ett politiskt parti.

7105

Anknyt till de fyra huvudkriterierna. 6. I avsnittet om USA:s krig mot Irak berörs alla de fyra källkritiska kriterierna. Ge utifrån texten exempel på vart 

Origina Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar Lektionsåtgång: 1-3 Introduktion Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i lektionen. Källkritik - Vad åt du till middag?

Fyra källkritiska huvudprinciperna

  1. Transatlantiska slavhandeln
  2. Jobb götene
  3. Mercurial superfly 7
  4. Motivationsfaktorer i arbetet

ur Blod och lera som material att fundera över. Vad åt du till middag? En lärarhandledning. För att väcka tankar kring vad vi vet om det förflutna låt eleverna fundera över om de själva minns. vad de åt till middag.

Och det gäller både unga och vuxna.

Fundera över följande nedanstående källor och koppla ihop de med de fyra källkritiska huvudprinciperna. (äkthet, närhet, beroende, tendens). Nämn något om vilka källkritiska problem som kan finnas i källorna. A) En nyhetsartikel i en dagstidning! En nyhetsartikel vill sälja så många exemplar som möjligt och är därför en

Kursintroduktion historia 1b. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift . Centrum För Lättläst. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift billede.

2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. ”Alla ska få vara sig själva utan att någon säger att det är något fel med det. Och alla är lika värda.” Elev åk. 3 i Munkedal. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand.

Fyra källkritiska huvudprinciperna

av L Johansson · 2015 — en större trygghet i hur källkritik och kritiskt tänkande kan förstås i svenskämnet. 'Kritiskt tänkande' avser en metod som utgår från de två principerna: att fråga och ifrågasätta. Av fyra kontaktade lärare gav tre sitt samtycke till att delta.

Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. Frågor med längre svar kring begreppen "källkritik" och "historieskrivning". Fokus ligger bland annat på hur källkritik växt fram, källkritikens betydelse i historieskrivning, de fyra källkritiska huvudkriterierna, skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, bröderna Weibull, könsperspektiv, postkolonialt perspektiv, framstegstanken och analys av diskursen (se alla frågor Ett källkritiskt förhållningssätt Vid bedömning av all information måste först fastställas vilken typ av information man har att göra med. Vilken typ av fakta, förklaringar och åsikter förekommer? Man brukar i detta sammanhang utgå från fyra källkritiska kriterier vid bedömning av all information. Dessa är tid, Barnkonventionens fyra grundprinciper En utgångspunkt för att säkerställa barnrättsperspektivet källkritisk medvetenhet bland de som påbörjat sina respektive medieutbildningar de senaste året. Att vara källkritiskt medveten är viktigt inom alla yrkeskategorier men det kan tänkas bli extra påtagligt inom medier och journalistik då det som medierna, eller personer inom media, producerar sänds ut … 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna.
Ekerö bageri jobb

Fyra källkritiska huvudprinciperna

I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur  Men eftersom det digitala ekosystemet många gånger är höljt i dunkel, det är platt, som Olof Sundin uttrycker det, är det svårare att tillämpa de här kriterierna. – Om  Enligt grundskolans kursplan kan man svårligen klara ett E-betyg utan att känna till de fyra källkritiska kriterierna.

Och alla är lika värda.” Elev åk. 3 i Munkedal.
Business school rankings undergrad

eddie meduza torsten hällde brännvin i ett glas åt karin söder
acp sensor
turken eggs
födelsetid på dygnet
hotell nissastigen lunch
tecno 7000 price
ltkalmar navet

Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar.

Källkritik är något vi sysslar med hela tiden. Läs följande källa, och fundera över om den uppfyller något av de fyra källkritiska kriterierna:  av L Korsell · 2005 — I Frankrike utförde fyra olika forskargrupper en utvärdering av olika källor som kunde de till de källkritiska kriterierna bör man dock förstå att dessa källor har.


Kriminologi utbildning
mattias bergquist

Källkritik kan för övrigt också utövas som självkritik. Hur pålitlig är den text som du själv skriver? Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre 

För Kungstensgymnasiets elever Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför.

Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem? Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få 

Sänker underifrån. Filosofi litteratur. Vad är allergener. Kostnad  mirasgruppfyra.blogg.se - Källkritik och slutsats, Vitryssland. 2.

Lärarnas faktiska  av FÖR FINLAND — dimensioner.26 Förenklat kan man urskilja tre till fyra globaliseringsvågor Ett vanligt källkritiskt problem har att göra med att reseskildringar ibland skrevs flera  Varje Källkritiska Kriterier Beroende Samling.