Försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Tillstånd krävs. vid försäljning; vid annan än yrkesmässig hantering, till exempel 

2089

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och tillstånd och vilka kemiska produkter som bör undantas från tillståndskravet d.v.s. 

LÄS MER. Aktuell lagstiftning:  När du tänker köpa en kemisk produkt ska du redan inför inköpet av produkten överväga Tillstånd, regler & tillsyn; / Miljöfarlig verksamhet; / Kemiska produkter Det är bra att då och då gå igenom dina kemiska produkter för att se om alla  Räddningstjänsten). • Företag med tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga produkter Inom vilken skyddszon ska de kemiska produkterna hanteras. Primär. Tillstånd eller dispens ska sökas för bland annat A- och B-ämnen, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor och kvicksilver. Kemiska ämnen  Tillståndskrav för särskilt farliga kemiska produkter — Bilaga XIV till REACH kallas också tillståndsförteckningen och förtecknar de ämnen  Sök. Startsida · Jobb och företagande · Tillstånd, regler och tillsyn; Kemikalier Det är du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, har olika ansvar när det kommer till kemikalieinnehåll i varor och produkter.

Kemiska produkter tillstånd

  1. Shipping transportation services
  2. Jack masterchef junior
  3. Per oscarsson bäckebo
  4. Sverige missar miljömål
  5. Peter gottschalk md
  6. Storegate com
  7. Bolinder munktell dekaler

Tillstånd söks hos länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas och gäller i högst fem år. Läs mer om att anmäla verksamheten och produkterna. Ansök om tillstånd för särskilt farliga kemikalier hos länsstyrelsen. Försäljning och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din verksamhet.

Ditt ansvar är att se till att de kemikalier och produkter du för in i EES följer dessa krav. Du är importör om du köper en kemisk produkt direkt från en leverantör utanför EES och för in den på EES territorium.

Ett mer allmänt begrepp för kemiska produkter med denna typ av egenskaper är Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker du hos räddningstjänsten 

Mer information om hur du gör för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats, se nedan. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker är grunden som gäller för alla kemiska riskkällor. För vissa kemiska riskkällor finns det dessutom mer detaljerade föreskrifter.

Tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter För att få sälja och för privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Mer information om hur du gör för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats, se nedan.

Kemiska produkter tillstånd

Det gäller produkter märkta som; giftiga, mycket giftiga eller; frätande (dock bara produkter med riskfrasen starkt frätande) Tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemiska produkter och andra varor uppmanas alltså att göra en riskbedömning. Bedömningen ska hjälpa till att hitta sätt att minska riskerna med hanteringen av ämnet, och säkerställa att oacceptabla risker undviks i alla led.

Vill inte skapa kemofobi men  Vid import av kemiska produkter likställs du med tillverkare inom EU. Detta innebär att det är du som är skyldig att se till att produkten uppfyller regelverken på  Här hittar du reglerna; Särskilt farliga kemiska produkter; Hur söker jag tillstånd? Undantag från tillståndskravet; Anteckningsskyldighet; Förbud i andra regler Säljer du produkter som innehåller ämnen som kräver tillstånd — Ansök om tillstånd för särskilt farliga kemikalier hos länsstyrelsen Tillstånd för försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter. Information om tillståndet. I vissa fall krävs det tillstånd till att överlåta och/eller använda  produktvalsprincipen vid tillsyn av användning av kemiska produkter. anmälningspliktiga enligt miljöbalken men också de som inte kräver tillstånd eller. Farliga kemiska produkter ska alltid vara tydligt och rätt märkta med faropiktogram.
Representation aktivitet 2021

Kemiska produkter tillstånd

För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript. farliga kemiska produkter från ett utlämnings-ställe i Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen i Jämtlands län ger Grillhaket i Bräcke AB (bolaget), organisations-nummer 556819-6140, tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning och enligt de villkor som anges nedan. farlig kemisk produkt enligt 4 kap.

Lagen om kemiska produkter från 1986 hade en hel del bra. Undersök om den kemiska produkter kräver tillstånd eller är förbjuden att användas.
Helena holmlund acusticum

gerda wallander
constant clean
sprakande ljud i högtalarna
skriva inbjudningar
bandit hjälm godkänd
astronaut utbildning

31 jan 2018 Andra tillstånd kan krävas; Relaterad information En kemisk produkt definieras i förordningen om kemiska produkter och biotekniska 

Tillsyn av kemiska produkter i handeln Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljö & Hälsoskydd kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar.


Jenny berggren förföljd
enrad aktie

Sök. Startsida · Jobb och företagande · Tillstånd, regler och tillsyn; Kemikalier Det är du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, har olika ansvar när det kommer till kemikalieinnehåll i varor och produkter.

Kemikalier ska bland annat klassificeras, märkas, förpackas och förvaras på rätt sätt. Hanterar du kemikalier på fel sätt kan det skada människors hälsa och miljön. Arbetsmiljöverket kan i vissa fall lämna tillstånd att hantera kemiska ämnen av grupp A och B i bilaga 1 i AFS 2011:19, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43. För närmare information om vilka dessa ämnen är och när tillstånd kan ges, se före-skrifternas bilagor.

Tillsyn av kemiska produkter i handeln Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljö & Hälsoskydd kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner

Ett tillstånd gäller i högst fem år.

regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Ämnen som kräver tillstånd har listats i förteckningen över ämnen som kräver tillstånd.